دانلود کتاب و مواد درسی برای محصلین
دانلود کتاب و مواد درسی برای محصلین
 

 

 

 

سمینار پایان تحصیلی داکتر صاحب آرش " افشین "

موضوع : بررسی پرگرام واکسیناسیون در افغانستان

دیپارتمنت : بیوشیمی و تغذی

سکشن بیولوژی کلینیکی

 

در این اثر مولف سعی داشته که واکسین را معرفی و در تمام جهات این پروسه معاف سازی را مورد مطالعه

 قرار دهد ابتدا به تاریخچه تولید واکسین پرداخته که بیان نموده که انسان ها همیشه در تلاش این بودند که

بدنشان را طوری عیار بسازند که کمتر به امراض مهلک و کشنده گرفتار شوند بی شک در این زمینه تلاش

 های فراوان را انجام دادند از تلاش مهرداد دوم برای جلوگیری از مسموم شدن تا ساخت واکسین توسط ادوارد

 جنر و پاستور، در قدم بعد مولف سیستم معافیت را به معرفی گرفته و عوامل موثر بالای سیستم معافیت را به

معرفی گرفته است . در بخش دوم واکسین ها را به معرفی گرفـته و آن را طبقه بندی نموده است در بخش سوم

 امراض و واکسین های مربوطه آن را به شرح گرفته است . در بخش چهارم که بخش تحقیقی پایان نامه می

باشد پرگرام استندرد واکسیناسیون  توسط موسسه EPI را  افغانستان مورد بررسی قرار داده است .

 

------------------------  با تشکر از داکتر صاحب که اثرشان را در اختیار ما قرار دادند ------------------

 

          دانلود از 4shared            

 

 

دانلود از opendrive 

 

سمینار پایان تحصیلی مرحوم داکتر احمد ضیا " مهریان"

موضوع : بررسی انواع سرطان خون

سکشن بیولوژی کلینیکی

 

 

در این مقاله مولف ابتدا به معرفی سرطان پرداخته و به تشریح  عوامل ایجاد کننده سرطان که اعم ازعوامل

ارثی ، محیطی و ... پرداخته و سپس به تشریح انواع سرطان ها پرداخته است و در انتها دواهای موثر بالای

 انواع سرطان ها را به معرفی گرفته و به در مورد تداوی سرطان معلومات کامل و جامع را ارایه کرده است.

همچنان در بخش تحقیقی خود یک آمار احصایوی از میزان مبتلایان به لوکیمیا در سطح کشور و آماری که از

 لابراتوار شفاخانه FMIC بدست آمده پرداخته است .

 

 

  ____ روحش شاد _____

 

 

 

             دانلود سمینار

 

 

  

 

سمینار پایان تحصیلی داکتر صاحب" انور "

موضوع : بررسی گروپ های خونی وترانسفیوژن خون

دیپارتمنت : بیوشیمی و تغذی

سکشن بیولوژی کلینیکی

 

 

در این پایان نامه تحصیلی مولف ابتدا به عمومیات هماتولوژی مثل معرفی خون و اجزای آن ، وظایف خون و

 ترکیب خون ، گروپ های خون و ضروری بودن دانستن گروپ خون و اهمیت آن پرداخته و در این زمینه

معلومات کلی و جدید که از معتبر ترین کتاب هاو سایت های انترنتی و ازجدید ترین تحقیقات دانشمندان عرصه

 طبی جمع آوری و گنجانیده ، و سپس در باره تاریخچه انتقال خون ، انکشافات جدید در عرصه ترانسفیوژن

 خون  ،عکس العمل های انتقال خون وآزمایش های لابراتواری قبل از انتقال خون و قبل از ولادت یعنی زمان

 

بارداری مادران RH منفی را در معلومات کافی را ارایه کرده است .

گفتنی است که در بخش تحقیقی ، تحقیقاتی را در بانک خون مرکزی امام حسین در کابل را انجام داده که

تحقیقات را به شکل مشاهدوی ، اخذ راپور از آمار و کارهای انجام شده و انجام کارهای عملی بعضی تست

های که در بانک خون انجام می شد ، انجام داده است .

 

  -------------------------- با تشکر از داکتر صاحب که این اثر را در اختیار ما قرار دادند-------------

 

              دانلود سمینار

 

  

 

 

سمینار پایان تحصیلی داکتر صاحب بریالی " قادری "

موضوع : سنگ های کلیوی و بررسی ایجاد این مرض در کشور

دیپارتمنت بیوشیمی و تغذی

سکشن بیولوژی کلینیکی

 

 

در این اثر مولف ابتدا به آناتومی فیزیولوژی سیستم کلیوی – بولی پرداخته و سپس به نحوه تشکیل سنگ های

 کلیوی اشاره داشته و همچنان انواع سنگ های کلیوی با منابع مختلف و در قدم به علایم کلینیکی مریض و

 تداوی موثر که در این زمینه انجام می شود پرداخته در زمینه وقایه مرض نیز نصایح و پیشنهاداتی را بیان

 داشته ، در بخش تحقیقی نیز هدف تحقیق را دانستن آمار و احصایه دقیق مریضان مصاب به سنگ کلیوی و

نوع سنگی که به آن مبتلا می شوند و همچنان امکانات شفاخانه های دولتی را در سرویس دهی و خدمات دهی

 

به مردم گفته است .

 

 

--------------------- با تشکر فراوان از داکتر صاحب که اثرشان را در اختیار ما قرار دادند -----------------  

 

            دانلود سمینار 

 

 

  

 

سمینار پایان نامه تحصیلی داکتر صاحب فضل احمد

موضوع: مطالعه ویروس های سرطان زا

دیپارتمنت : میکروبیولوژی طبی

سکشن بیولوژی کلینیکی

 

 

در این اثر مولف ابتدا به معرفی سرطان پرداخته در مورد اسباب تولید سرطان که همانا عوامل ارثی و محیطی

 نام برده است و بعدا در مورد نقش ویروس در ایجاد سرطان اشاره کرده است . در بخش دوم درمورد نقش

ویروسها در ایجاد خباثت سرطان بحث به عمل آمده است و همچنان در انواع ویروس هایی که مسئول این عمل

 اند مثل رترو ویروهای RNA دار بحث به عمل آورده است در مورد اپیدیمولوژی و تداوی و وقایه و

 

تشخیص لابراتواری آن معلومات کافی ارایه کرده است .

 

-------------------------- با تشکر از داکتر صاحب که اثرشان را در اختیار ما قرار دادند --------------------

 

 

          دانلود سمینار

 

 

  

 

سمینار پایان نامه تحصیلی داکتر صاحب هوسی " رسول "

موضوع : نقش گروپ های وظیفوی در تاثیر دوا

دیپارتمنت : فارمسی شیمیک

سکشن فارمسی

 

 

در اثر مولف در مورد نقش گروپ های وظیفوی در تاثیر گذاری هر دوا به صورت جداگانه بحث کرده است

 که هر گروپ وظیفوی را ابتدا معرفی کرده و با مثال زدن چندین دوا موضوع را واضح ساخته است  .

 

متأسفانه تنها متن پاور پانت ایشان در دسترس ما قرار دارد .

 

------------------------ با تشکر از داکتر صاحب که اثرشان را در اختیار ما قرار دادند ----------------------

 

 

 

 

           دانلود سمینار

  

 

              

سیمنار پایان تحصیلی داکتر صاحب عبدالجلیل " حنیفی "

موضوع : ادویه ضد التهاب غیر استروئیدی

دیپارتمنت : فارمکولوژی

سکشن فارمسی

 

 

 

در این اثر مولف به معرفی انواع دواهای NASIDs پرداخته  و گروپ های مختلف این دسته دوایی را به

طور جداگانه و مشرح با در نظر داشت تاثیرات فارمکولوژیکی و ساختمان کیمیاوی و عوارض جانبی ، عدم

 استطباب و انترکشن دوایی هر کدام را مورد بحث قرار داده است در بخش تحقیقی آن را ارایه می دهد که

 بررسی استعمال معقول ادویه ضد التهابی غیر استروئیدی در شفاخانه علی آباد را مورد ارزیابی قرار می

 دهد .

 

-------------------- با تشکر وامتنان از داکتر صاحب که اثرشان را در اختیار ما قرار دادند -------------------

 

 

           دانلود سمینار

 

  

 

سمینار پایان نامه تحصیلی داکتر صاحب خاطره میری

موضوع : مطالعه عوامل انتاني مختلف اسهالات و تداوي آن

دیپارتمنت : فارمکوگنوزی – میکروبیولوژی

سکشن بیولوژی کلینیکی

 

 

 

 

  یکی از بزرگترین مشکلاتی کھ جھان امروز بھ خصوص کشورھای درحال توسعھ با آن دست بھ گریبان

 ھستند امراض انتانی است و در میان این امراض اسھال یکی ازمھمترین امراض انتانی است کھ ھر سال

 

 موجب مرگ5- 8 میلیون نفر در سراسر جھان میشود.

بر اساس یک مطالعۀ انجام شده شایعترین گروه سنی 2 تا 5 سالگی بوده است کھ سن شروع تغذیھ و از بین

 رفتن معافیت مادری است. آموزش صحی بھ مادران میتواند شیوع اسھال را در این گروه کاھش دھد.

در این اثر مولف به معرفی اسهال پرداخته و شروع به بررسی عوامل انتانی مختلف ایجاد کننده اسهال کرده و

 در مورد تداوی آن روش های معقول تداوی را بیان داشته است ودر بخش تحقیقی خود به بررسی واقعات

اسهال نزد اطفال کمتر از 5 سال ، بزرگتر از 5 سال ، جنس های ذکور و اناث از سال های 1387 و 9 ماه

 1388 در شفاخانه های شهر کابل پرداخته است .

 

............................. جهانی سپاس از داکتر صاحب که اثرشان را در اختیار ما قرار دادند ....................

 

 

 

             دانلود سمینار 

 

 

  

 

 

سمینار پایان نامه تحصیلی داکتر صاحب منیر " صواب جلالزی"

موضوع : اعراض کلینکی سوء تغذی در اطفال

دیپارتمنت : بیوشیمی – تغذی

سکشن : بیولوژی کلینیکی

 

 

 

 

همین طور که میدانید واقعات  سؤتغذی در ممالک عقب مانده و رو بھ انکشاف بخصوص در مملکت عزیز ما

 افغانستان نسبتاً زیاد میباشد کھ عوامل اساسی آنرا جنگھای داخلی، فقر و غربت، مھاجرت ھا تشکیل میدھد.

از طرف دیگر دور بودن والدین از علم و دانش و یکعده رسوم عنعنوی کھ در بعضی از مناطق وطن رایج

است مانع رشد اطفال شده و زمینھ را برای سؤتغذی مساعد میسازد. زیرا مادران با فھم میتواند با مصرف کم

 و غذائی دست داشتھ طفل خود را از سوتغذی نجات دھد.

 

در این اثر مولف در مورد واقعات سوء تغذی و عوامل ایجاد کننده آن و تداوی موثر آن معلومات مزید ارایه

نموده و در بخش تحقیقی خود را با اهداف بررسی واقعات سوء تغذی در اطفال در شفاخانه های شهر کابل و

 دست یابی به تداوی معقول سوء تغذی ، تجویز و استعمال معقول ادویه انجام داده است .

 

 

.................................... با تشکر از داکتر صاحب که اثرشان را در اختیار ما قراردادند.......................

 

 

 

          دانلود سمینار

 

  

 

سمینار پایان نامه تحصیلی داکتر صاحب ناجیه "شیرزی"

موضوع : بررسی مننجیت و تداوی آن

دیپارتمنت : فارمکوگنوزی – میکروبیولوژی

سکشن : بیولوژی کلینیکی

 

مننجيت يکی از جمله امراض مھلک و خطرناک است که شيوع جھانی داشته و عوامل مختلف مانند باکتری ھا،

 فنجی ھا، ويروس ھا، بعضی امراض سرطانی و التھابی ميتواند سبب مننجيت گردد. وقوعات آن در کشورھای

 پيشرفته، روبه انکشاف و عقب مانده فرق می کند. در کشورھای پيشرفته نظر به اھتمامات وقايوی بھتر تقليل

 يافته است، اما در کشورھای عقب مانده منجمله افغانستان نظر به معافيت ضعيف و سطح آگاھی پايين مردم

وقوعات آن بلند می باشد.

در اثر مولف در مورد پیشینه این مرض و انواع عوامل انتانی که می تواند باعث مننجیت شود و همچنان در

 مورد تداوی موثر آن معلومات مزید ارایه نموده است و در بخش تحقیقی واقعات مننجیت را در افغانستان و

همچنان واقعات مننجیت را در سطح شفاخانه های شهر کابل را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است .

 

 

................................ تشکر از داکتر صاحب که اثرشان را در اختیار ما قرار دادند.............................

 

 

         دانلود سمینار

 

  

 

سمینار پایان نامه تحصیلی داکتر صاحب نعمان الدین " نائب خیل "

موضوع : بررسی اهمیت اقتصادی گیاهان حاوی تیل مفر در افغانستان

دیپارتمنت : فارمکوگنوزی – میکروبیولوژی

سکشن : فارمسی صنعتی

 

 

 

 

 

گیاهان طبی بنا بر اثرات درمانی و شفابخش خویش از زمان بسیار قدیم به این طرف توجه بشر را به خود

 معطوف ساخته و از آنها به گونه ادویه قابل دسترس و ارزان در علاج بیماری ها وامراض مختلفه استفاده

نموده اند . مواد فعال به طریقه های مختلف استخراج و بعدا به اشکال مناسب فارمسیوتیکی ازقبیل تابلیت ،

 شربت ، قطره ها ، عصاره ها ، و غیر درآورده شده ودر ساحه تداوی به معرض استفاده قرار داده می شود . 

افغانستان دارای اقلیم مناسب برای رویش اکثریت نباتات طبی بوده و ازنباتات طبی خیلی غنی است جهت بهره

برداری از این منابع طبی ایجاد می نماید تا یک سلسله تدابیر مناسب و لازمی در جهت ارزیابی ، اداره و حفظ

 منابع مذکور رویدست گرفته شود و تاسیسات که به هدف تجرید و استخراج مواد فعال وموثر گیاهی از جمله

 اسانس ها از گیاهان طبی کشور ما احداث شده باشد ، وجود ندارد ، اما امید می رود روزی فرا رسد تا

فارمسستان جوان ومتخصص بتوانند نظر به مساعدت زمینه از نباتات طبی که در این خطه باستانی بصورت

وافر وجود دارد بحیث ماده اولیه دوایی صحت مردم را تامین و رول بارزی در تقویه بنیاد اقتصادی مملکت

بازی نمایند.

دراین اثر مولف در مورد پیشینه مصرف گیاهان طبی به خصوص گیاهان حاوی تیل های مفر پرداخته و به

 معرفی گیاهان حاوی این مواد پرداخته و انواع تیل های مفر را به معرفی گرفته و در مورد میتود های

استخراج تیل های مفر ترکیب گیاهان معلومات کافی داده است ودر بخش دوم به معرفی گیاهان حاوی تیل مفر

 در افغانستان و نام های رایج آن درافغانستان و همچنان در مورد خواص درمانی و فارمکولوژیک آن پرداخته

 است .

 

 

........................... با تشکر از داکتر صاحب که اثرشان را دراختیار ما قرار دادند................................

 

 

توجه : متن سمینار به علت داشتن حجم زیاد در ۴ پارت برای دانلود قرار داده شده است . ابتدا تمام پارت ها را

 دانلود نموده و توسط برنامه Winrar یک جا نموده و از آن استفاده نمایید در بخش بعد پاورپاینت ارایه شده

را قرار دادیم .

 

 

             دانلود Part 1

 

             دانلود Part 2

 

              دانلود Part 3

 

            دانلود Part 4

 

 

 

              دانلود پاورپاینت

 

                                  

 

 

سمینار پایان نامه تحصیلی داکتر صاحب پروانه "حسینی "

موضوع : استریوشیمی ، نقش آن در تاثیرات دوایی و کنترول کیفی آن

دیپارتمنت : فارمکولوژی

شعبه کیمیای فارمسی و کنترول ادویه

سکشن : فارمسی صنعتی

 

 

از آنجا کھ دانش دوایی ترکیبی ازعلوم مختلفی از جملھ علم کیمیا است واین علم روز بھ روز در جھت دست

یابی بھ اصول و قوانین پنھان در بین اتم ھا و مولکول ھا است، بنابراین برای داشتن تسلط کافی بر امورات

دوایی باید قدم بھ قدم با پیشرفت ھای این علم و اصول جدیدی کھ از ترکیب آن با دیگر امور مربوط بھ دوا مثل

 فارمکولوژی وفارمسیوتیک و..... پیش رفت و برای کسب اطمینان و اعتماد و انجام وظیفھ به وجه احسن در

 جھت بھ کاربستن آنھا بر آمد، تا بتوان بھ ھدف نھایی کھ ھمان برخورداری از جامعھ ای صحتمند است دست

یافت.

یکی از مواردی کھ امروزه بھ عنوان مسئلھ جدی و قابل تطبیق مورد بحث است، موضوع ایزومری در

مولکول ھای دوایی است. موضوعی کھ اھمیت آن پس از اثرات سوء دوای تالیدامید آشکار شد. این دوا بھ

منظور کاھش دلبدی زمان حمل، در نزد خانم ھا استفاده داشت، در سال ھای1950 وارد بازار شد. اما چندی

بعد گزارشی مبنی بر تأثیرات سوء آن بر جنین اعم از سوء تشکل اعضا یی چون دست و پا منتشر گردید.

بنابراین در سال 1960 دوای مذکور دوباره از بازار بازیابی شد.

با مطالعات بیشتر معلوم شد این تأثیرات ناشی ازاختلاف در ایزومرھای فضایی آن بوده بھ این ترتیب کھ یک

 ایزومر تأثیرات مطلوب و دیگری اثرات ناخواستھ بھ جا گذاشتھ است. از این جھت آگاھی ازارتباط ساختمان

 کیمیایی با فعالیت دوایی ترکیبات، اھمیت زیادی دارد. زیرا دیده می شود کھ خواص بعضی از دواھا با تغییر

 جزئی درساختمان آنھا بھ شدت دگرگون میشود و یا برخی از دواھا در حالی کھ ساختمان کیمیایی مختلفی

دارند، معذالک آثار مشابھی را نشان میدھند. با در نظر گرفتن مطالب فوق لازم می آید کھ ساختمان دواھا را

شناخت. یعنی الزاماً از دانش کیمیای دوایی بھره جست. از این بھره وری می توان در سنتز دواھای بھتر و

طرد دواھای غیر مفید استفاده کرد. البتھ  چون دانش ما از ساختمان و مکانیزم عمل ترکیبات سازنده حجرات کھ

 مسئول واکنش با دواھا ھستند کامل و دقیق نیست، لذا در ارزش یابی دواھا اتکای مطلق بھ ساختمان نباید

صرفاً ملاک عمل قرارگیرد، بلکھ تجربیات کلینیکی نیز بایدنظر باشد                        

در این اثر مولف ابتدا به معرفی استریوشیمی پرداخته تمامی جوانب کیمیای فضایی را تحریر داشته و سپس به

 تاثیرات گروپ های مختلف دوایی در تاثیر دوا اشاره کرده است و تفاوت هایی که از جهت تغییر در ساختمان

 فضایی بعضی از گروپ های فارمکولوژیکی در تاثیرشان گذاشته را مطالعه نموده است و سپس به معرفی

 کانفورمرها پرداخته است و انواع آن را مطالعه نموده است و در اخیر تعدادی از دواهای کایرل را معرفی

 نموده است

 

 

..................................تشکر از داکتر صاحب که اثرشان را در اختیار ما قرار دادند ..........................

 

 

                                                        دانلود سمینار

 

 نا تمام  .......

 


برچسب‌ها: پایان نامه های تحصیلی
نوشته شده در تاريخ ۹۰/۰۳/۰۵ توسط نجیب الله حکیمی
.: Weblog Themes By :.

نا

تفریح و سرگرمی

دانلود

تماس با ما